О чемъ не знали нечествивые русскіе архіереи, благословившіе антимонархическій переворотъ въ III-мъ Римѣ и утвердившіе власть сатанократіи


Комментарии