Красный "герой" по лекаламъ звѣря С. С. С. Р.

Прим.: Хорошъ и прекрасенъ былъ С. С. С. Р. и о себѣ много чего великаго разсказывалъ и кино самъ о себѣ шикарное снималъ и показывалъ. А народъ то этот С. С. С. Р. не любилъ и все сбежать норовилъ подалѣе отъ народнаго то счастья. Много сказокъ осталось отъ С. С. С. Р. Теплыхъ, дѣтскихъ сказокъ. Да въ нихъ во всѣхъ ложь, куда ни копни.

Комментарии